Ostraha objektů

další služby:


V rámci služeb ostrahy zajišťujeme nepřetržitou ochranu objektů nebo periodické kontroly v domluveném časovém rámci. Činnost je prováděna vlastními zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni.

Náplň činnosti je individuální dle požadavků zákazníků a technického vybavení objektu.

  • Fyzická ostraha
  • Obchůzkový systém
  • Monitorovací služby
  • Recepční služby
  • Služby na vrátnici

Kontakt:

Ing. Kateřina Svobodová
vedoucí úseku správy majetku
mobil: 724 803 032
e-mail: katerina.svobodova@ppsm.cz